Etusivu

HRD Hamburg toimii pääasiallisesti rekrytointeihin, henkilöarviointeihin, koulutuksiin, valmennuksiin sekä osaamisen kehittämiseen liittyvissä projekteissa. HRD Hamburg tarjoaakin laaja-alaista psykologista osaamista yksilöille, ryhmille, yhteisöille ja yrityksille. Palveluihin kuuluu ennen kaikkea osaamista työpsykologian alalta, mutta myös tutkimuksia ja konsultointia muilta psykologian sektoreilta.

HRD Hamburg tarjoaa asiakaslähtöistä ja ammattitaitoista yhteistyötä, jossa tavoitteet määritellään kunkin asiakkaan kanssa yhdessä. Yritykset ja yhteisöt on tehty ihmisistä ja asiakkaan menestyminen syntyy yksilöistä, heidän osaamisestaan ja kehittymisestään. Tehtävänä onkin auttaa asiakkaita menestymään omien henkilöstöresurssien avulla ja paitsi löytämään ja valitsemaan sopivat osaajat myös perehdyttämään ja kehittämään tulevaisuuden potentiaaleja. Kun yksilö voi työssään hyvin, on motivoitunut ja tuottava, tarjoaa tämä yhtälö parhaat mahdollisuudet menestykselle.

HRD Hamburg toimii valtakunnallisesti siellä, missä asiakkaatkin toimivat. HRD Hamburgin toimintaa ohjaavat korkeat ammatilliset periaatteet ja esimerkiksi henkilöarviointien osalta noudatetaan hyvän henkilöarvioinnin periaatteita sekä lakia yksityisyyden suojasta. HRD Hamburgille on lisäksi myönnetty psykologisen henkilöarvioinnin sertifikaatti, joka kertoo arviointimenetelmien oikeellisuudesta ja luotettavuudesta.

 
 
 
 
 
 

HRD Hamburg